Btws

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 29, 2013

Latest posts

  1. ผลงานนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Parts of Body ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 — พฤศจิกายน 4, 2013
  2. ผลงานนักเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 โดยใช้โปรแกรม Geoboard — พฤศจิกายน 4, 2013
  3. สื่อการสอน ibook โดยครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ — กันยายน 2, 2013
  4. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีีที่ 4 เรื่อง พืชและสัตว์ — กันยายน 2, 2013
  5. บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ application word wizard — สิงหาคม 30, 2013

Author's posts listings

พ.ย. 04

ผลงานนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Parts of Body ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Camera 360

 

พ.ย. 04

ผลงานนักเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 โดยใช้โปรแกรม Geoboard

Camera 360

   

ก.ย. 02

สื่อการสอน ibook โดยครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

photo

สื่อการสอน ibook ที่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สร้างขึ้ …

Continue reading »

ก.ย. 02

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีีที่ 4 เรื่อง พืชและสัตว์

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  1  เรื่อง  พืชและสัตว์ ก …

Continue reading »

ส.ค. 30

บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ application word wizard

IMG_2432

Image

การอบรมการใช้งาน iPAD สำหรับครูและบุคลากร

IMG_2141

ส.ค. 23

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ส.ค. 23

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี 4 เรื่อง Parts of Body ด้วย iBook

อบรมการจัดทำ ibook ครูผู้สอน

IMG_3931

พ.ค. 20

สัมผัส ipad ครั้งแรกของพวกเรา

2013-01-09 11.34.39

\