Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน แนะนำตัวเอง ใช้ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_1452

แนะนำตัวเอง

ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน แนะนำตัวเอง ใช้ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_1760

เกี่ยวกับครอบครัว

ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ใช้ app Pages โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_1502

ม.ค. 22

ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_1970

ระยะห่างระหว่างเส้นตรง

ม.ค. 15

วีดีโอแนะนำอาคารเรียนโดยนักเรียน โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

ม.ค. 15

ผลงานนักเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์ โดยใช้ App Popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3019[1]

ม.ค. 15

ผลงานนักเรียน โดยการ บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยใช้ App Popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3377[1]

ม.ค. 15

ผลงานนักเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้ App Popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3325[1]

ม.ค. 15

ผลงานนักเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษ โดยใช้ App Popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3273[1]

ม.ค. 14

ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) การนำเสนองานระยะห่างระหว่างเส้นตรง

Older posts «