«

»

ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ใช้ app popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ มาตราวัดความยาวไทยเทียบเมตริก
IMG_1395

IMG_1398

IMG_1401