«

»

ม.ค. 22

ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

ระยะห่างระหว่างเส้นตรง
IMG_1970

IMG_1971

IMG_1969