«

»

ม.ค. 15

ผลงานนักเรียน โดยการ บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยใช้ App Popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3377[1]

IMG_3376[1]