«

»

ส.ค. 22

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดย คุณครูนภัสสนันท์  ทิลาวงค์ ( ครูท่านเดิม) ปัจจุบันสอนโดย คุณครูสมาพร   กันอิน DSC07282 DSC07283 DSC07284 DSC07285 DSC07286 DSC07793 DSC07796 DSC07797 DSC07801 DSC07802 DSC07803 DSC07804 DSC07805 DSC07806 DSC07816 DSC07817 DSC07819