«

»

ส.ค. 22

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน

การนำเสนองาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 และ โรงเรียนบ้านปงสนุก ในงานนิทรรศการอาเซียน DSC07822 DSC07824 DSC07852 DSC07853 DSC07855 DSC07922 DSC08672 DSC08689 DSC08695 DSC08698 IMG_0712 IMG_0731