บทสัมภาษณ์ครูประดิษฐ์ นันสะอาง – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสัมภาษณ์ครูผู้ประสานงาน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒

[HD 720P] บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นครูประดิษฐ์ นันสะอาง ครูผู้ประสานงาน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม สพท. มหาสารคาม 1

บทสัมภาษณ์เด็กหญิงศศิธร จันบัวลา – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสัมภาษณ์นักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒

[HD 720P] บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นเด็กหญิงศศิธร จันบัวลา นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม สพท. มหาสารคาม 1

บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการจักกฤษณ์ สุวรรณโท – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒

[HD 720P] บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้อำนวยการจักกฤษณ์ สุวรรณโท โรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม สพท. มหาสารคาม 1

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้าง iBooks และสร้าง iTunes U ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้าง iBooks และสร้าง iTunes U ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ. โรงเรียนบ้านท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

IMG_0710_2 IMG_0709_2 IMG_0708_2 IMG_0707_2 IMG_0706_2 IMG_0705_2 IMG_0704_2 IMG_0703_2 IMG_0702_2 IMG_0701_2 IMG_0700_2 IMG_0699_2 IMG_0698_2 IMG_0697_2 IMG_0696_2 IMG_0695_2 IMG_0694_2 IMG_0693_2 IMG_0692_2 IMG_0691_2 IMG_0690_2 IMG_0689_2 IMG_0688_2

บรรยากาศการอบรมการใช้งาน iMovie บน iOS/OS X และ Server.app ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรยากาศบรรยากาศการอบรมการใช้งาน iMovie บน iOS/OS X และ Server.app วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ. โรงเรียนบ้านนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

IMG_1152_2 IMG_1151_2 IMG_1150_2 IMG_1148_2 IMG_1145_2 IMG_1144_2 IMG_1143_2 IMG_1141_2 IMG_1139_2 IMG_1175_2 IMG_1174_2 IMG_1172_2 IMG_1171_2 IMG_1170_2 IMG_1169_2 IMG_1168_2 IMG_1167_2 IMG_1166_2 IMG_1165_2 IMG_1163_2 IMG_1176_2 IMG_1161_2 IMG_1154_2

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ iClassroom ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #1

บรรยากาศนำทีมงานผู้บริหาร ครูผู้ประสานงาน และครูสาระวิชา (รุ่น 2) จัดกิจกรรมการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ #iClassroom #2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ. โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา / โรงเรียนแวงน้อยศึกษา / โรงเรียนกัลยาณวัตร

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
IMG_6293 IMG_6292 IMG_6289 IMG_6287 IMG_6286 IMG_6283 IMG_6273 IMG_6270 IMG_6268 IMG_6263 IMG_6258 IMG_6257 IMG_6256 IMG_6254

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
IMG_6364 IMG_6360 IMG_6357 IMG_6354 IMG_6352 IMG_6342 IMG_6340 IMG_6339 IMG_6317 IMG_6315 IMG_6312 IMG_6310 IMG_6306 IMG_6304 IMG_6302
โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
IMG_1517_2 IMG_1516_2 IMG_1513_2 IMG_1497_2 IMG_1494_2 IMG_1489_2 IMG_1481_2 IMG_1476 IMG_1468_2 IMG_1464_2 IMG_1460_2 IMG_1446 IMG_1444_2 IMG_1429_2 IMG_1428_2 IMG_1426_2 IMG_1425_2 IMG_1417_2 IMG_1415_2 IMG_1407_2 IMG_1398_2 IMG_1396_2 IMG_1388_2 IMG_1387_2 IMG_1384_2 IMG_1382_2 IMG_1378_2 IMG_6369