บรรยากาศการอบรมการใช้งาน iMovie บน iOS/OS X และ Server.app ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรยากาศบรรยากาศการอบรมการใช้งาน iMovie บน iOS/OS X และ Server.app วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ. โรงเรียนบ้านนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

IMG_1152_2 IMG_1151_2 IMG_1150_2 IMG_1148_2 IMG_1145_2 IMG_1144_2 IMG_1143_2 IMG_1141_2 IMG_1139_2 IMG_1175_2 IMG_1174_2 IMG_1172_2 IMG_1171_2 IMG_1170_2 IMG_1169_2 IMG_1168_2 IMG_1167_2 IMG_1166_2 IMG_1165_2 IMG_1163_2 IMG_1176_2 IMG_1161_2 IMG_1154_2

Comments are closed.