กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ SciMathNat Camp

กิจกรรมค่าย SciMathNat Camp 10-11 กันยายน 2558

กิจกรรมนักสืบสายน้ำ

เมื่อนักเรียนสำรวจและเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ตามที่ครูกำหนดในกิจกรรม นักเรียนวาดภาพแสดงสิ่งที่นักเรียนสำรวจได้ โดยคุณครูวิทยากรจะแขวนภาพไว้ใน google drive เมื่อนักเรียนคลิ๊กที่ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์ของรร. ก็จะสามารถเปิดไฟล์ได้ และดูว่าสัตว์ พืชที่พบคืออะไร นอกจากนั้นนักเรียนยังได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่นักเรียนสำรวจพบมา

กิจกรรมนักสืบสายน้ำ

image image image image image image image Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ SciMathNat Camp

ปฏิบัติการการแยกสารจากส่วนต่างๆของพืช

วิทยากรของห้อง

วิทยากรของห้อง

11059331_10204424538642675_1532941700395642707_n11265210_10204425369943457_302279574789777894_n10505521_10204424526162363_5699456870488742796_n
นำเสนอการตั้งสมมติฐานกันก่อน

นำเสนอการตั้งสมมติฐานกันก่อน

กลุ่มนี้สกัดสารจากใบเตย

กลุ่มนี้สกัดสารจากใบเตย

11138113_10204424947052885_6719373909927816444_n
ถ่ายทำทุกขั้นตอน

ถ่ายทำทุกขั้นตอน

11118504_10204424653885556_3687492789102104137_n11351212_10204425367983408_8350097314894045389_n
เตรียมนำเสนอการทดลอง

เตรียมนำเสนอการทดลอง

Posted in Uncategorized | Comments Off on ปฏิบัติการการแยกสารจากส่วนต่างๆของพืช