คณะครู นักเรียน และศึกษานิเเทศก์ หัวหน้า ict สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ร่วมรับมอบ iPad
avatar

IMG_8526IMG_8530

IMG_8533

IMG_8543IMG_8544IMG_8545IMG_8546IMG_8547IMG_8548IMG_8549

Comments

คณะครู นักเรียน และศึกษานิเเทศก์ หัวหน้า ict สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ร่วมรับมอบ iPad — 1 Comment

  1. Pingback: โรงเรียนบ้านนาคู