การเตรียมการติดตาม และตรวจเยี่ยม การใช้ iPad ของโรงเรียนบ้านนาคู

ครูสาระและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเตรียมการติดตาม และตรวจเยี่ยม การใช้ iPad ของโรงเรียนบ้านนาคู … Continue reading