การเตรียมการติดตาม และตรวจเยี่ยม การใช้ iPad ของโรงเรียนบ้านนาคู

ครูสาระและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเตรียมการติดตาม และตรวจเยี่ยม การใช้ iPad ของโรงเรียนบ้านนาคู19 10 11 66 photo (1)222 photo (3)

Comments

การเตรียมการติดตาม และตรวจเยี่ยม การใช้ iPad ของโรงเรียนบ้านนาคู — 4 Comments

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  2. Pingback: โรงเรียนบ้านนาคู