นำเสนอผลงาน

 นำเสนอผลงาน ทาง iPad  โรงเรียนบ้านนาคู   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงแรม Max  พระราม 9  กทม.  ระหว่างวันที่1  26-29  พฤศจิกายน  2558IMG_1258 IMG_1268 IMG_1267 IMG_1265 IMG_1250 IMG_1248 IMG_1243 IMG_1244 IMG_1246 IMG_1238 IMG_1237 IMG_1217 IMG_1212 IMG_1233 IMG_1232 IMG_1302