บรรยากาศการส่งมอบ iPad

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคใต้