ภาพการติดตั้งระบบ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม

DSC_0613 DSC_0621 DSC_0623