ภาพการติดตั้งระบบ ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

IMG_2764 IMG_2771 IMG_2772