กิจกรรมบูรณาการ วันเข้าพรรษา

นักเรียนทำกิจกรรมเทียนพรรษาของเราสืบค้นข้อมูลวันเข้าพรรษา การหล่อเทียนจนได้เป็นต้นเทียนที่สวยงาม20140707_13272620140707_133118

 

20140709_145151 20140709_145824

Posted in Uncategorized | Comments Off on กิจกรรมบูรณาการ วันเข้าพรรษา

กิจกรรมค่ายวิชาการ ปี 2556

ทางโรงเรียนจัดค่ายวิชาการนำนักเรียนศึกษาเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้แก่เมืองโบราณดงละคร  สวนลุงไสว  ศรียา  ศูนย์ภูมิรักษ์  นักเรียนศึกษาและบันทึกข้อมูลเพื่อนำเสนอโดยผ่านipadฟังบรรยายเรื่องเมืองโบราณดงละคร (Small)2 (Small)สืบค้นข้อมูลในการทำงาน (Small)4 (Small)

Posted in Uncategorized | Comments Off on กิจกรรมค่ายวิชาการ ปี 2556