ระบบประสาท

PBL ระบบประสาท ห้องเรียน iPad โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

This entry was posted on October 21, 2014.

ระบบหายใจ

ระบบทางเดินหายใจ การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ PBL รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 iPad iClassRoom โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง

This entry was posted on October 21, 2014.

อบรม iBook Author

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 อบรม iBook author โรงเรียนในโครงการiPad จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

image

 

image

 

image

 

image

image

This entry was posted on June 26, 2014.

Welcome To iPad iClassRoom Yantakao

อบรมการสร้างสื่อ iBook Author วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557

image image image image image

This entry was posted on June 23, 2014.