[โรงเรียนวัดโพธิ์แทน] ภาพกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์

ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยให้ทำการสืบค้นหาโครงการที่อยากทำผ่าน iPad แล้วดำเนินโครงงานและถ่ายวีดีโอผ่าน iPad เพื่อใช้ในการทำผลโครงงานIMG_0096 IMG_0097 IMG_0098

Posted in Uncategorized | Comments Off on [โรงเรียนวัดโพธิ์แทน] ภาพกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์

[โรงเรียนวัดโพธิ์แทน] วีดีโอกิจกรรม

http://youtu.be/9VD_-nU0eQs

นักเรียนนำipadไปถ่ายทำวิธีการถักไม้กวาดซึ่งเป็นภูมิปัญญา เพื่อนำมาศึกษาเรียนรู้ ฝึกการถัก

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on [โรงเรียนวัดโพธิ์แทน] วีดีโอกิจกรรม