อบรมการใช้งาน iPad เบื้องต้น

อบรมการใช้งาน iPad เบื้องต้น ให้กับบุคลากรในโรงเรียนopipad_57 (21) opipad_57 (20) opipad_57 (19) opipad_57 (18) opipad_57 (17) opipad_57 (16) opipad_57 (15) opipad_57 (14) opipad_57 (13) opipad_57 (12) opipad_57 (11) opipad_57 (10) opipad_57 (9) opipad_57 (8) opipad_57 (7) opipad_57 (6) opipad_57 (5) opipad_57 (4) opipad_57 (3) opipad_57 (2) opipad_57 (1) opipad_57 opipad_57 (22)

One Response to อบรมการใช้งาน iPad เบื้องต้น

  1. โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป.มค.1 จัดอบรมการใช้งาน iPad เบื้องต้นให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน

Comments are closed.