กิจกรรมห้องเรียนภาษาจีน

ภาพกิจกรรมห้องเรียนภาษาจีน  โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 โดยครู วรรณภา

 

picbjgqk85 picf4k9b83 picjak8p84 picsjem281 picwnzf882