[โรงเรียนปากท่อพิทยาคม] กิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

ครูขนิษฐา สอนวิทย์เรื่องการถ่ายโอนความร้อน ให้นักเรียนคนหารูปแบบการถ่ายโอนความความร้อน

 

pic86v7p37 picpwin935 picrzv7q36

Posted in Uncategorized | Comments Off on [โรงเรียนปากท่อพิทยาคม] กิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

[โรงเรียนปากท่อพิทยาคม]กิจกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์

สอนคณิตศาสตร์ คุณครูอัญชลี ทองเหมือน 11 มิ.ย. 57

 

pic9hfm531 picc6vdu30 picg9trn29 picteb4y28-2

Posted in Uncategorized | Comments Off on [โรงเรียนปากท่อพิทยาคม]กิจกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์