กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมการติดตามของสพฐ.
avatar

ครูสาระและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเตรียมการติดตาม และตรวจเยี่ยม การใช้ iPad ของโรงเรียนบ้านนาคู … Continue reading

ดร.จุฑามาศและคณะ จาก สทร. สพฐ. ออกติดตามการใช้ iPad โรงเรียนบ้านนาคู

เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม  2557 เวลา 10.00น. ดร.จุฑามาศและคณะ จาก สทร. สพฐ. ออกติดตามการใช้ iPad โรงเรียนบ้านนาคู             … Continue reading

การเตรียมการติดตาม และตรวจเยี่ยม การใช้ iPad ของโรงเรียนบ้านนาคู

ครูสาระและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเตรียมการติดตาม และตรวจเยี่ยม การใช้ iPad ของโรงเรียนบ้านนาคู … Continue reading