คณะทำงาน ห้องเรียน iclassroom

IMG_4426
นายจรัล  แก้วเป็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยสักวิทยาคม

IMG_8949

นายศรีเดช  คำภีระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

IMG_8942

นายเจษฎา  สุทธิสาคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

IMG_1476

นางธัญทิวา ชัยวุฒิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1535003_615238708531326_943302185_n

นายปริญญา  อินทยศ
ครูผู้ดูแลระบบ

DSC_0094

นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
ผู้ดูแลระบบ