workshop การถ่ายทำสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ ณ ไร่เชิญตะวัน

รูปกิจกรรม บรรยากาศการทำสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ ณ ไร่เชิญตะวัน

IMG_4535 IMG_4536 IMG_4537 IMG_4538 IMG_4539 IMG_4540 IMG_4541 IMG_4542 IMG_4543 IMG_4544 IMG_4545 IMG_4546 IMG_4547  IMG_4549 IMG_4550 IMG_4551 IMG_4552 IMG_4553 IMG_4554 IMG_4558 IMG_4559 IMG_4560 IMG_4561 IMG_4562 IMG_4563 IMG_4564 IMG_4565 IMG_4566 IMG_4567  IMG_4569 IMG_4570 IMG_4571 IMG_4572 IMG_4573 IMG_4574 IMG_4575 IMG_4576 IMG_4577 IMG_4578 IMG_4579 IMG_4580 IMG_4581 IMG_4582 IMG_4583 IMG_4584 IMG_4585   IMG_4588 IMG_4589 IMG_4590  IMG_4592 IMG_4593  IMG_4595 IMG_4596        IMG_4604  IMG_4606 IMG_4607 IMG_4608 IMG_4609 IMG_4610 IMG_4611 IMG_4612 IMG_4613 IMG_4614 IMG_4615 IMG_4616 IMG_4617 IMG_4618 IMG_4619 IMG_4620 IMG_4621 IMG_4623

Comments are closed.