บรรยากาศการเยี่ยมโรงเรียนของ สพฐ

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมโรงเรียนของ สพฐ โดยการพูดคุยกับ ผอ. และ คณะครูผู้สอน

DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062