การทดลองเรื่อง ขวดเป่าลูกโป่ง (โรงเรียนสิงห์บุรี)

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสิงห์บุรี
http://www.youtube.com/watch?v=o_enzsf2Aew