การทดลองสีเต้นระบำ (โรงเรียนสิงห์บุรี)

สีเต้นระบำ : การทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสิงหืบุรี
http://www.youtube.com/watch?v=x8-K69r9n4w