Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

ก.พ. 22

งาน”แก้วิกฤติ.. ด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง”และเปิดบ้านวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

image

   

ก.ย. 23

คณะครูโรงเรียนห้วยยอด อบรมการสร้าง iBook สื่อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ บน IPad

IMG_3724

       คณะครูที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตก …

Continue reading »

ก.ย. 17

บรรยากาศการเยี่ยมโรงเรียนของ สพฐ

DSC_0086

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมโรงเรียนของ สพฐ และทีมงาน โดยมีการพ …

Continue reading »

ก.ย. 13

บรรยากาศ “ห้วยยอด จุงเบย”

IMG_2010

บรรยากาศการเรียนการสอน” ห้วยยอด จุงเบย” โดย …

Continue reading »

ก.ย. 13

สพฐ.เยี่ยมห้องเรียน Ipad โรงเรียนห้วยยอด

IMG_3577

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดนำเสนอผลงานการเรียนรู้ นวัตกรรมร …

Continue reading »

ส.ค. 22

นักเรียนนำเสนอผลงานเรื่อง หรม.และครน.

image

ส.ค. 22

Food and nutrition

image

 

ส.ค. 22

สารและการจำแนก

ส.ค. 01

คณะเจ้าหน้าที่บริษัท apple เยี่ยมโรงเรียน

image

พ.ค. 29

การจัดการเรียนการสอน

image

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ นี่เป็นเรื่องแรกข …

Continue reading »