«

»

ส.ค. 22

สารและการจำแนก

image

image

image

2 comments

  1. ด.ญ.ชุตภรณ์. ชุมพล

    เพื่อนๆม.1/12กำลัง ใช้keynoteนำเสนองานเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ได้เก่งมาก

  2. ด.ช เฉลิมพงศ์ ศรีสง

    เพื่อนๆ ชั้นม.1/12 โรงเรียนห้วยยอดห้องเรียนพิเศษ นำเสนองานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องต่างๆ โดยไช้โปรแกรม keynote ในการนำเสนองานในครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม

Comments have been disabled.