กิจกรรมบูรณาการ วันเข้าพรรษา

นักเรียนทำกิจกรรมเทียนพรรษาของเราสืบค้นข้อมูลวันเข้าพรรษา การหล่อเทียนจนได้เป็นต้นเทียนที่สวยงาม20140707_13272620140707_133118

 

20140709_145151 20140709_145824