กิจกรรมค่ายวิชาการ ปี 2556

ทางโรงเรียนจัดค่ายวิชาการนำนักเรียนศึกษาเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้แก่เมืองโบราณดงละคร  สวนลุงไสว  ศรียา  ศูนย์ภูมิรักษ์  นักเรียนศึกษาและบันทึกข้อมูลเพื่อนำเสนอโดยผ่านipadฟังบรรยายเรื่องเมืองโบราณดงละคร (Small)2 (Small)สืบค้นข้อมูลในการทำงาน (Small)4 (Small)