อบรม iBook Author

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 อบรม iBook author โรงเรียนในโครงการiPad จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

image

 

image

 

image

 

image

image

This entry was posted on June 26, 2014. Bookmark the permalink.