[โรงเรียนวัดโพธิ์แทน] ภาพกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์

ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยให้ทำการสืบค้นหาโครงการที่อยากทำผ่าน iPad แล้วดำเนินโครงงานและถ่ายวีดีโอผ่าน iPad เพื่อใช้ในการทำผลโครงงานIMG_0096 IMG_0097 IMG_0098