กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ SciMathNat Camp

กิจกรรมค่าย SciMathNat Camp 10-11 กันยายน 2558

กิจกรรมนักสืบสายน้ำ

เมื่อนักเรียนสำรวจและเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ตามที่ครูกำหนดในกิจกรรม นักเรียนวาดภาพแสดงสิ่งที่นักเรียนสำรวจได้ โดยคุณครูวิทยากรจะแขวนภาพไว้ใน google drive เมื่อนักเรียนคลิ๊กที่ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์ของรร. ก็จะสามารถเปิดไฟล์ได้ และดูว่าสัตว์ พืชที่พบคืออะไร นอกจากนั้นนักเรียนยังได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่นักเรียนสำรวจพบมา

กิจกรรมนักสืบสายน้ำ

image image image image image image image