การเขียนแผนผังมโนทัศน์เรื่องประโยชน์ของธาตุ ด้วยแอพพลิเคชัน Popplet lite

IMG_20150629_113330 IMG_20150629_113321 IMG_20150629_112952 IMG_20150629_112854