กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมการติดตามของสพฐ.
avatar

ครูสาระและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเตรียมการติดตาม และตรวจเยี่ยม การใช้ iPad ของโรงเรียนบ้านนาคู91
101166photo (1)222photo (3)

Comments

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมการติดตามของสพฐ. — 1 Comment

  1. Pingback: โรงเรียนบ้านนาคู