ดร.จุฑามาศและคณะ จาก สทร. สพฐ. ออกติดตามการใช้ iPad โรงเรียนบ้านนาคู

เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม  2557 เวลา 10.00น. ดร.จุฑามาศและคณะ จาก สทร. สพฐ. ออกติดตามการใช้ iPad โรงเรียนบ้านนาคู

        IMG_5764   IMG_5714

IMG_5647 IMG_5652 IMG_5653 IMG_5663 IMG_5669 IMG_5670 IMG_5682 IMG_5683 IMG_5715 IMG_5724 IMG_5739 IMG_5757 IMG_5758 IMG_5759 IMG_5761
IMG_5765

Comments

ดร.จุฑามาศและคณะ จาก สทร. สพฐ. ออกติดตามการใช้ iPad โรงเรียนบ้านนาคู — 1 Comment

  1. Pingback: โรงเรียนบ้านนาคู