ครูวิทยาศาสตร์

10-300x225นายกิตติเดช  ระลาคี  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาคู