ผลงานนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

มีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558    มีนักเรียน ทั้งหมดจำนวน  260  คน

นักเรียนในโครงการ เป่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  จำนวน  23   คน

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image