กิจกรรมของนักเรียนป.4/2556

โรงเรียนบ้านนาคูเตรียมรับเครื่อง

IMG_8550 IMG_8544 IMG_8529 IMG_8525 IMG_8532 IMG_8543