ภาพกิจกรรม ทั้ง3กลุ่มสาระวิชา โรงเรียนวัดแม่เปียะ

IMG_2079