นักวิชาการ สพฐ ศึกษานิเทศ สพม13 นิเทศติดตามโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

image

 

 

image

 

วันที่. 13 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น.

image image