«

»

ก.ย. 25

iBooks : หน่วยของสิ่งมีชีวิต

สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จัดทำโดยคุณครูสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว   เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต   ที่ทำให้ผู้เรียนได้สนุกกับการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนเนื้อหาความรู้หลังจากเรียนในชั้นเรียนได้ด้วยตนเองด้วย…จ้า

 

IMG_0392

ตัวอย่างเนื้อหาบทเรียน

IMG_0393

IMG_0394