«

»

ก.ย. 25

iBooks :ส่วนประกอบของเซลล์

เป็นการศึกษาความรู้ของผู้เรียนในเรื่องของเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์  ที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพของเซลล์ที่มีขนาดใหญ่และหลายมิติมากขึ้น  รวมทั้งมีภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จัดสร้างโดยคุณครูสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว

 

IMG_0406

ตัวอย่างหนังสือ

IMG_0407

IMG_0408 IMG_0409