»

ก.ค. 07

หนังสือมีชีวิต

แทนคำขอบคุณจากนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ที่ทางผู้ใหญ่ใจดีได้กรุณามอบโอกาสในการศึกษาหาความรู้  ด้วยโครงการนำร่องการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง  โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้เรียนรู้และเข้าถึง ICT ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด   ……พวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะ

1 comment

  1. Plu

    เป็นวิดีโอที่ทำให้ผมยิ้มได้อย่างมีความสุขครับ ดูแล้วหายเหนื่อยเลย ^^

Comments have been disabled.