โครงการ

โครงการนำร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เนตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

พัฒนาบุคลากร ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

563507_537868649579438_887556769_n

 

11177_537862236246746_869479500_n 179276_537867976246172_655589029_n 190387_537866809579622_820077643_n 421956_537869386246031_106401048_n 485311_537863816246588_694892788_n 563393_537863796246590_1824530188_n