[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบกริยา3ช่อง

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบกริยา3ช่อง

ชมวิดีโอ

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบกริยา3ช่อง

การบูรณาการห้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

โดย คุณครูวิโรจน์  เอี่ยมยิ้ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

Screen Shot 2556-11-21 at 5.45.54 PM Screen Shot 2556-11-21 at 5.45.45 PMScreen Shot 2556-11-21 at 5.46.10 PM 

 

 

เครื่องมือ

  • Irregular-Verbs

เนื้อหาของรายวิชา

  1. Past Simple Tense
  2. Regular and Irregular Verbs
  3. Pronunciation

กิจกรรม

  1. นักเรียนทบทวนกริยา 3 ช่องจาก application ใน iPad
  2. นักเรียนฝึกออกเสียงกริยา 3 ช่อง โดยฟังเสียงจากประโยคตัวอย่าง

 

This post was written by , posted on พฤศจิกายน 21, 2013 วันพฤหัส at 10:48 am

Comments are currently closed.