[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Irregular-Verbs

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Irregular-Verbs

ชมวิดีโอ

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Irregular-Verbs

การบูรณาการห้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

โดย คุณครูวิโรจน์  เอี่ยมยิ้ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

Screen Shot 2556-11-18 at 4.27.47 PM Screen Shot 2556-11-18 at 4.23.15 PMScreen Shot 2556-11-18 at 4.23.30 PM Screen Shot 2556-11-18 at 4.23.37 PM

 

เครื่องมือ

  • Irregular-Verbs

เนื้อหาของรายวิชา

  1. Past Simple Tense
  2. Regular and Irregular Verbs
  3. Pronunciation

กิจกรรม

  1. นักเรียนทบทวนกริยา 3 ช่องจาก application ใน iPad
  2. นักเรียนฝึกออกเสียงกริยา 3 ช่อง โดยฟังเสียงจากประโยคตัวอย่าง

iPad App : https://itunes.apple.com/ca/app/irregular-verbs/id542821969?mt=8

This post was written by , posted on พฤศจิกายน 18, 2013 วันจันทร์ at 9:17 am

Comments are currently closed.